Strona w przebudowie! / We are rebuilding the site!

Dear readers, we are planning a new trip and reorganizing our site. Come back soon for more! // Drodzy Czytelnicy, Planujemy nową wyprawę i przebudowujemy stronę. Zapraszamy wkrótce po więcej! www.facebook.com/2hungrypeople